Januari

Rond 1980 publiceerde Bert Schierbeek de weergaloze trilogie romangedichten ‘Weerwerk’ (1977), ‘Betrekkingen’ (1979) en ‘Binnenwerk’ (1982) die door Azul Press met trots in 2013 werden heruitgegeven.

Naast de paperbeck-editie verscheen er een luxe-editie bestaande uit de drie delen in een hardcoveruitvoering, aangevuld met een audio-cd waarop Schierbeek een gedeelte voorleest uit ‘Binnenwerk’. De opname is gemaakt op 31 mei 1981 in de IJsbreker, Amsterdam tijdens een festival georganiseerd door Hennie Jetzes t.b.v. het verschijnen van ‘The Amsterdam Poetry Series’. Schierbeek zou eigenlijk iets voorlezen uit ‘Mexico I’, dat zijn bijdrage was aan de serie maar had per vergissing het manuscript ‘Binnenwerk’ bij zich waar hij toen aan werkte.

Paperback-editie per deel € 15,-
Luxe-editie, de drie delen hardcover plus de audio cd € 65

Bestellen

Bert Schierbeek (1918-1996) was een van de bekendste Nederlandse schrijvers uit de naoorlogse decennia. In 1946 sloot hij zich aan bij de Cobra-groep en later groeide hij uit tot een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de beweging van Vijftig. In 1951 publiceerde hij ‘Het boek Ik’, dat wordt beschouwd als de eerste Nederlandse experimentele roman.

Bert Schierbeek tijdens One World Poetry in de Melkweg Amsterdam 1980
Foto © Hennie Jetzes
Advertenties